PKN
 
Gereformeerde Kerk Kootwijk
CORONA VIRUS. CORONA VIRUS.
Met ingang van 6 september a.s. worden de diensten in onze kerk hervat. U dient zich echter bij de scriba aan te melden als u wilt komen en met hoeveel personen.
Dit kan telefonisch (0577-456468) of per mail (vanmiddendorp64@telfort.nl). U wordt verzocht dit uiterlijk vrijdagavond vóór 20:00 uur te doen. U krijgt dan een plaats aangewezen d.m.v. een nummer. Indien u gezondheidsklachten heeft (hoesten, niezen, kortademig of koorts) wordt u verzocht niet naar de kerk te komen.
Handen ontsmetten bij binnenkomst is verplicht. Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig.
U wordt opgevangen door één van de kerkenraadsleden die u nogmaals uw plaats wijst.
Er wordt tijdens de dienst niet gezongen. U kunt de liederen meelezen. Neemt u bij voorkeur uw eigen liedboek mee.Ook wordt u verzocht in de kerk niet met elkaar te praten.
Na afloop van de dienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd.
Bij het verlaten van de kerk gaan de mensen van achter naar voren de kerk uit, te beginnen met de lange banken. Als deze leeg zijn kunnen de mensen in de korte banken de kerk verlaten van achter naar voren.
Na de dienst wordt er geen koffie gedronken.
De predikant krijgt voor en na de dienst geen hand. De ouderling van dienst geeft een knikje.
De dienst duurt ca. 45 minuten. Gelieve geen gebruik te maken van het toilet.
 
Overdenking ds. H.K. Wolters Overdenking ds. H.K. Wolters
Overdenking voor zondag 12 juli 2020
 
Lezen: Markus 6:6b-13 en 6:30-34
 
Tekst: 31  Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
 
     Heer heeft de 12 apostelen voor de eerste keer er op uitgestuurd om te gaan preken: ‘Bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Bekeert u!  Nee, er staat niet dat mensen zich moeten LATEN bekeren, maar dat ze zich moeten bekeren. Bekering is namelijk niet iets dat aan je gebeurt. Bekering is ook niet iets dat je moet worden gegeven, zoals in een bepaalde hoek van de kerk wordt geleerd. Nee.  Johannes de Doper, onze Heer Jezus Christus en dus ook Zijn discipelen roepen mensen op zich te bekeren. Je moet het dus zelf doen. Want een mens kan alleen zelf beslissen of hij / zij God op Zijn Woord wil geloven en vertrouwen en of hij / zij de wil van God wil doen of niet. Dat is een persoonlijk keus die een ander niet voor je kan maken.
     Wat moet dat een ervaring zijn geweest voor de apostelen. Alleen in vers 30 noemt Markus de twaalven ‘apostelen’, omdat ze hier optreden als gevolmachtigde afgezanten van Jezus. De andere evangelisten gebruiken het woord vaker, maar altijd alleen voor de 12 discipelen die Jezus speciaal heeft uitgekozen. Als hun taak er op zit zijn ze weer ‘gewoon’ discipelen, leerlingen. 
     Zouden ze zenuwachtig zijn geweest? Hoe is het samenwerken gegaan?  Wie van beiden doet het woord? Wat moet je zeggen? Wat zullen de mensen zeggen? Wordt je met open armen ontvangen, of wordt je uitgejouwd? Wie zal je onderdak geven? Uitermate spannend allemaal. Het moet een geweldige ervaring zijn geweest voor de 12 apostelen.
     Als ze na een poosje bij Jezus terugkomen zitten ze natuurlijk vol met verhalen, vol met ervaringen en gevoelens. En waar het hart vol van is…. Natuurlijk willen ze hun verhaal kwijt. Eerst hun eigen verhaal en dan horen hoe het de anderen is vergaan. De Heer begrijpt dat. Vandaar Zijn voorstel om in een boot te stappen en naar een rustige plaats te varen, waar ze alle tijd hebben om hun verhalen te vertellen. Een plaats om even een poosje rust te hebben en bij te komen, want het is de laatste tijd druk, heel druk geweest. Zo druk dat ze meer dan eens geen tijd hadden om fatsoenlijk te eten. En nu deze geweldige ervaring. Ze zijn hard toe aan vakantie: lekker uitrusten, even bijkomen.
 
     Geldt dat in deze tijd van het jaar niet voor heel veel mensen? Een jaar gewerkt, een jaar naar school, een jaar bezig geweest. Een jaar waarin mogelijk heel wat is gebeurd. Een jaar dat misschien het één en ander van je heeft gevraagd: geestelijk, emotioneel, lichamelijk. En tel daar dan ook maar alle spanningen bij op die de coronacrisis met zich meebrengt. Vakantie: rust, even niet hoeven, lekker bijkomen, even alles laten bezakken. Hoe velen hunkeren niet naar vakantie?
     Er zijn mensen die, zodra het werk is gedaan, meteen vertrekken. Hup in de auto, of  de camper; caravan aankoppelen en weg. Of met de trein of het vliegtuig.  Het mag weer.
Een paar weken vrij. Velen gaan naar het buitenland, maar i.v.m. corona blijven er dit jaar ook heel wat mensen in Nederland, of… ze blijven gewoon thuis: Camping ‘Hintergarten’, zoals een supermarktreclame heel aardig heeft bedacht. Vakantie in de tuin achter je huis.
Vakantie thuis, samen met hen die elk jaar thuisblijven, omdat het vakantiegeld nodig is om rekeningen te betalen, of te klussen aan het huis. Of gewoon: omdat ze het thuis naar hun zin hebben en niet zo nodig weg hoeven.
     En, -dat wordt weleens vergeten-,  wat te denken van al die mensen voor wie alles gewoon doorgaat, omdat ze aan huis gebonden zijn. Ze liggen op bed, of ze zijn op een andere manier niet mobiel. Of er is een partner, of een kind voor wie je moet zorgen, of ouders of een familielid. Die zorg blijft: 365 dagen per jaar. Voor hen betekent vakantie elk jaar weer: vreemde mensen over de vloer, omdat de vaste hulp op vakantie is. Vaak minder hulp en de dagbesteding is vaak gesloten. Ja, er zijn mensen die blij zijn als na de vakantie alles weer ‘normaal’ is.
 
     ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Gaat het lukken in deze vreemde tijd? Ik merk nog steeds dat er bij meerderen angst heerst. Hoe hou je die 1 ½ meter afstand? Houdt een ander zich daar ook aan? Is het niet uitgerekend in vakantiesteden en vakantiegebieden erg druk? Terwijl je juist wordt aangeraden om de drukte te mijden.
     ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Helaas wordt de discipelen die rust niet gegund. Hopelijk hebben ze in de boot tijd gehad om wat van hun ervaringen te vertellen. Want ze hebben nog geen voet aan wal gezet of de drukte gaat gewoon verder. Hun verhaal moet maar even wachten.
 
Jezus ziet de mensen en wordt met ontferming bewogen. Zij zijn als schapen zonder herder. Hij kan het niet over Zijn hart verkrijgen om hen aan hun lot over te laten. Dus gaat Hij weer gewoon door met leren en genezen. En aan het eind van de dag: voor iedereen een gratis maaltijd. Ja, God is gul.
     Hopelijk wordt ons wel rust gegund. Ongeacht of u thuisblijft, of weggaat. Even niet hoeven. Even de boel de boel laten, even je hoofd bij iets anders, met hopelijk als gevolg dat je er weer fris en met nieuwe energie tegenaan kunt. Zowel lichamelijk als geestelijk. Want ook geestelijk heeft een mens weleens rust nodig. Tijd om na te denken. Tijd om dingen te overdenken en zaken op een rijtje te zetten. Tijd om dingen te laten zakken. Maar ook tijd om te lezen en geestelijk bij te tanken en nieuwe ideeën op te doen.
 
     Gaat de Bijbel mee op vakantie? En, als u thuis blijft: neemt u dan extra tijd om in Gods Woord te lezen? Om te overdenken wat u hebt gelezen? Of om een stuk dat u niet begrijpt nog een keer te lezen? Eventueel met een andere Bijbelvertaling er naast?
 
     Vakantie. Een mens kan er helemaal aan toe zijn. God schiep ons immers niet als machines, maar als mensen. Mensen: man en vrouw, geschapen naar Gods beeld. Niet voor niets gaf de HEER Zijn volk Israël de sabbat. Zes dagen werk en dan een dag rust: een dag om naar uit te kijken. Een dag voor God, een dag voor jezelf en een dag met hen die je lief zijn. Want een mens werkt om te leven; hij leeft niet om te werken. Tenminste … dat was niet Gods bedoeling. Hoewel het natuurlijk een zegen is als je geniet van je werk.
     Of u nu weggaat of thuisblijft: ik wens u allen een aangename tijd en ik hoop dat u straks weer fris en opgeladen verder kunt. Hopelijk ontdekt u in de Bijbel dingen die u niet eerder zijn opgevallen, of die u –eerlijk is eerlijk- even vergeten was. Gegevens die bemoedigen, steunen en opbouwen.
 
Allen een heel  gezegende, gelukkige en gezonde tijd gewenst.
Amen
 
Gebed
     Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank U wel voor Uw Woord, waardoor we weten dat U van ons houdt en dat U een heerlijke toekomst voor ons wilt. Daarom bidden we U voor het werk van Uw kerk en het werk van zending en evangelisatie. Zegen wat wordt gedaan, zodat Uw volk Israël haar eigen Messias aanneemt en mensen die afgoden dienen U leren kennen. Bevrijd hen uit de duisternis. Laat ook hen Uw liefde en genade ervaren.
 
     Ontferm U over Uw vervolgde kerk. Behoed en bewaar haar. Bescherm haar tegen de haat van haar vervolgers en werk in de harten van hen die haar haten. Vaak op grond van leugens. Spreek tot hun hart en verstand. Bevrijdt ook hen Heer.
 
     HEER God, dank U wel dat wij leven in dat deel van de wereld waar vakantie heel gewoon is. Ja, waar we een paar weken betaalde vakantie zien als een recht. Er zijn zoveel landen waar deze luxe niet of nauwelijks bestaat. Hooguit een paar dagen vrij, of een week, maar dan is het mooi geweest.
 
     Dank U wel dat kinderen hier naar school kunnen gaan en dat er hulp is als je die nodig hebt. We hebben zoveel om U voor te danken. Zoveel ‘normale’ en ‘gewone’ dingen die voor zoveel mensen op aarde pure luxe zijn.
 
     Wilt U zijn met allen die op vakantie gaan. Breng hen weer veilig thuis. Wilt U ook zijn met allen die gedwongen thuisblijven, omdat er geen geld is voor vakantie. Er is nogal wat verborgen armoede. En er zijn meerdere mensen die maar wat blij zijn met de voedselbank en al het andere dat ze gratis kunnen krijgen. Ontferm U over hen, want armoede is geen zegen. Behoed hen voor domme dingen.
 
     Wees ook met hen die gedwongen thuis moeten blijven omdat ze zelf ziek zijn, of omdat ze de zorg voor een ander hebben. Ontferm U over onze zieken. Geef hen wat ze nodig hebben voor geest, ziel en lichaam. Wees hen nabij. Zegen hen en geef hen een goede tijd. Dat er fijne dingen mogen gebeuren.
 
     Wij bidden U voor hen die ons regeren en die de regels maken. Geef hen wijsheid en inzicht in deze rare tijd waarin corona zoveel dingen moeilijk of onmogelijk maakt.
Daarom bidden we U ook voor artsen en verplegend personeel en voor al die anderen die zich inzetten om ons te helpen en te beschermen. Bescherm hen en hun geliefden. Zegen hen en hun werk.
     Geef ons alstublieft wat we nodig hebben om dichter bij U te komen en om op te laden voor de tijd die komen gaat. Van U zijn we immers afhankelijk, dus van U verwachten we het. Houd U ons vast en geef ons wat we nodig hebben om mens te zijn zoals U ons hebt bedoeld.
 
Wij vragen het U in Jezus’ naam.
Amen
 
Zegen
De HERE zegene u en behoede u;
De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u sjalom /  vrede.
AMEN
 
Volgende overdenking zondag 9 augustus
 
WELKOM IN HET KERKJE OP DE HEUVEL.

WELKOM IN HET KERKJE OP DE HEUVEL.
2020.
SEPTEMBER.
6.     10:00 uur:  Ds. H.K. Wolters - Barneveld
13.   10:00 uur:  Ds.    ?
20.   10:00 uur:  Ds. L. van der Laan - Bennekom
          
Kindernevendienst
27.   10:00 uur:  Ds. A. Roodenburg - Apeldoorn

OKTOBER.
4      10:00 uur:  Ds. R. van Riezen - De Glind

11.   10:00 uur:  Dhr. R. Fluit - Vrouwenpolder
18.    10:00 uur:  Ds. A. Roodenburg - Apeldoorn
          
Themadienst Joh. de Heer (onder voorbehoud)
          Kindernevendienst

25.    10:00 uur: Ds. H.K. Wolters - Barneveld

NOVEMBER.
1.       10:00 uur:  Ds. L. van der Laan - Bennekom
4.       19:00 uur:  Ds.H.K. Wolters - Barneveld
          
Dankdag voor Gewas en Arbeid
8.       10:00 uur:  Dhr. R. Fluit - Vrouwenpolder
15.     10:00 uur:  Ds. J. Mak - Harderwijk
22.     10:00 uur:  Ds. T. Volgenant-Beima - Harskamp
29.     10:00 uur: Ds. H.K. Wolters - Barneveld
           
Kindernevendienst

DECEMBER.
6.       10:00 uur: Ds. H.K. Wolters - Barneveld
          
Heilig Avondmaal (onder voorbehoud)
13.     10:00 uur: Ds. G. van Asselt - Apeldoorn
           
Kindernevendienst
20.     10:00 uur:  Ds. A. Roodenburg - Apeldoorn
25.     10:00 uur: Ds. H.K. Wolters - Barneveld
           
Kerst
            Kindernevendienst

27.      10:00 uur:  Ds. D. Luijmes - Putten
31.      19:00 uur: Ds. H.K. Wolters - Barneveld
            Oudejaarsavond


 


          
 
 
WELKOM IN HET KERKJE OP DE HEUVEL. WELKOM IN HET KERKJE OP DE HEUVEL.
Ons Kerkje op de Heuvel is zo langzamerhand een begrip geworden. Zowel in Kootwijk als (ver) daarbuiten. Dit komt mede door de gasten die van overal naar ons kerkje komen en de zondagse erediensten samen met ons vieren. Met hun komst zijn wij dan ook erg blij. We hopen dat u zich thuis voelt bij ons.
 
Onze gemeente is de oudste Doleantie-gemeente binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) hetgeen is af te leiden uit één van de gebrandschilderde ramen naast de kansel. U ziet het jaartal 1886, het jaar van de Doleantie. Samen met de (meeste) kerken van de Afscheiding (1834) vormden deze kerken in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland. In dat jaar ontstond de Gereformeerde kerk in Nederland. Ds. J.H. Houtzagers was de eerste predikant van onze kerk. Zijn foto hangt in de consistorie evenals de foto’s van alle voorgangers die onze gemeente gediend hebben.
Verder ziet u in het andere gebrandschilderde raam het jaartal 1919, het jaar waarin onze kerk gebouwd werd. In eerste instantie had onze kerk een rietgedekte kap evenals de naastgelegen voormalige school. Maar toen een brand in 1935 de school in de as legde werd besloten het riet te vervangen door dakpannen. Overigens werd de school in 1983 gesloten vanwege een te gering aantal leerlingen. Over het ontstaan en de geschiedenis van onze gemeente heeft dhr. A.E. van Eeden in 1984 een boek uitgebracht met de titel “Twee kerken, maar geen school.”
 
Tevens zijn wij één van de kleinste PKN-gemeenten met ca. 90 leden. Wij zijn in feite één grote familie en ontvangen graag gasten in onze erediensten. Op elke laatste zondag van de maand kan er na afloop van de dienst een kop koffie of thee gedronken worden. Ook leent onze kerk zich uitstekend voor trouwdiensten, mede vanwege de intieme sfeer.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de scriba, dhr. J.M. van Middendorp, via mailadres: vanmiddendorp64@telfort.nl
 
Historisch overzicht.

Historisch overzicht.
Enige tijd geleden verscheen op de website www.GereformeerdeKerken.info een historisch overzicht betreffende de Gereformeerde Kerk te Kootwijk. Het is een zeer interessant verhaal, de moeite waard om te lezen.
Via onderstaande link kunt u het verhaal lezen.

 
https://gereformeerdekerken.info/2018/01/11/kootwijk-de-eerste-doleantiekerk/
 
 
Ds. J.H. Houtzagers, eerste predikant van de Gereformeerde kerk van Kootwijk.

Ds. J.H. Houtzagers, eerste predikant van de Gereformeerde kerk van Kootwijk.
Ds. Jan Hendrikus Houtzagers, geboren op 27 maart 1857, overleden op 17 januari 1940.
Predikant te Kootwijk van 1886 tot 1918.
 
Glas in lood ramen

Glas in lood ramen
Deze glas-in-loodramen zijn in de kerk te vinden links en rechts van de kansel.

Verklaring jaartallen

1886
Begin van de Doleantie

1919
Bouw en ingebruikname van het kerkgebouw

 
 
Interieur van onze kerk

Interieur van onze kerk
Op de foto ziet u het interieur van onze kerk met ca. 100 zitplaatsen.
Onze kerk leent zich bijzonder goed voor huwelijksbevestigingen en uitvaartdiensten.
Neemt u hiervoor contact op met de scriba.
 
 
 
 

Nieuwe liedboek

Wij zingen uit het nieuwe liedboek.
 
Koffie drinken.

Op iedere laatste zondag van de maand kan er na de dienst een kop koffie of thee gedronken worden. Voor de kinderen is er eventueel een pakje fris.

 
 
Ringleiding

In onze kerk is ringleiding aanwezig.
 
Organisten

2020
SEPTEMBER
6.    Willem Lekkerkerker
13.  Martin Moree
20.  Willem Lekkerkerker
27.  Ali de Boer

OKTOBER.
4.     Willem Lekkerkerker
11.   Jacob van der Meer
18.   Arend van Hal
25.   Geurt Albert Buitenhuis


NOVEMBER.
1.    André Sennema
4.    Willem Lekkerkerker
8.    Gert-Jan Mulder
15.   Martin Moree
22.   Jacob van der Meer
29.   Willem Lekkerkerker

DECEMBER
6.    Willem Lekkerkerker
13.   André Sennema
20.   Martin Moree
25.   Geurt Albert Buitenhuis
27.   Gert-Jan Mulder
31.      ?

 
 
Kerkenraadsvergadering

2020
10 Februari   
16 Maart
14 April
11 Mei
15 Juni
24 Augustus
14 September
12 Oktober
16 November
14 December
 
 
KINDERNEVENDIENST

in de Gereformeerde Kerk van Kootwijk.
voor alle kinderen tot en met 12 jaar    
     

2020
23 Februari
22 Maart
12 April
10 Mei
31 Mei
28 Juni
19 Juli
30 Augustus
20 September
18 Oktober
29 November
13 December
25 December


 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.